Нашата кауза

Ние в „Шанкара България“ ЕООД, като част от холдинга на Шанкара Европа, повече от 10 години си партнираме с международната фондация на „Изкуството да живееш“.

Нашият екип “QUIN BITE” бе докоснат най-силно от техния социален проект “Грижа за Децата”, който създаде среда без стрес за деца от уязвими общности. Голям процент от нашите приходи е насочен в подкрепа на тяхната социална дейност за деца в непривилегировано положение в селските райони на Индия.

Днес „Изкуството да живееш“ обслужва над 700 училища за близо 70,000 деца в селски райони и гета в градовете в 20 щата в цяла Индия, като осигурява безплатно подходящо образование, храна, дрехи и лекарства. По настоящем над 1100 учители бяха обучени за този проект.

Гордеем се, че и ние имаме принос в тази уникална програма за образование основана на холистичния подход и ценности.