Качество

Ние поддържаме високи стандарти и контрол на качеството на всички етапи от производството. Внимателно подбираме всички наши съставки, които са 100 % натурални и био сертифицирани. Правим постоянни тестове на качеството на суровините и по време на производството, за да осигурим високото качество на нашите продукти.